MẦM NON HAPPY-TIME

BT 16 A7, số 9 và 10, làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0902209880

MẦM NON SONG NGỮ HAPPY-TIME

Mô hình học trải nghiệm thực tế ưu việt nhất thế kỷ 21

BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018

Bảng phí này được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/06/2018

HỌC PHÍ HÀNG THÁNG: 

Học phí nộp hàng tháng

 • Học phí HỆ SONG NGỮ:  5.800.000 VNĐ/tháng
  • Học phí HỆ QUỐC TẾ: 9.800.000 VNĐ/tháng
 • Tiền ăn: 55.000 VNĐ/ngày 

PHỤ PHÍ ĐẦU KỲ: 

Phụ phí nộp đầu kỳ

 • Nhập học:                        2.500.000 VNĐ/lần (chỉ nộp 1 lần duy nhất)
 • Xây dựng trường:            1.500.000 VNĐ/kỳ
 • Phí thăm quan + event:   1.500.000 VNĐ/kỳ
 • Set đồng phục:                1.000.0000 VNĐ/năm

GIẢM HỌC PHÍ

Giảm học phí khi nộp nhiều tháng

 • Giảm 2 % học phí khi đóng 3 tháng.
 • Giảm 4 % học phí khi đóng học phí 6 tháng.
 • Giảm 5 % học phí khi đóng theo năm.
 • Giảm 10% học phí cho trường hợp anh (chị) em ruột cùng học tại trường tại cùng một thời điểm. 
 

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.