Phương pháp

Các phương pháp giảng dạy linh hoạt (Methodology)

Khám phá đa giác quan – Multi sensory learning

Học thông qua các trải nghiệm thực tế – Hands on experiences

Học trong cuộc sốngHọc theo dự án


 

TIN TỨC